KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

 • Hizmetlerimizi uyguladığımız standartlar, bağlı bulunduğumuz yasa mevzuatlar, müşterilerimizin şartları ve İZMOD kurum prosedürleri dahilinde sunarak müşteri memnuniyetini temel amaç alarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,

 • Kurum olarak tüm faalietlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunların en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

 • İlgili tarafların Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

 • Sürekli gelişme felsefemizi ve sistemlerimizi tüm süreçlerde entegre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payımızı, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,

 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

 • Genel Müdür
Referanslarımız


Başa Dön