Tersine Mühendislik

  • Ters mühendislik, parçanın CAD modeli oluşturmak için taranan bir nokta bulutundan veya ağdan yüzeyleri veya eskizleri çıkararak bir parçayı yeniden üretme sürecidir. Ürün, parçanın başlangıçta nasıl tasarlanacağını yansıtır. Tasarım niyetini yansıtmak için bir 2D çizimden bir 3D CAD modeli oluşturmak da ters mühendislik başka bir şeklidir. Ters mühendislik, mevcut CAD dosyaları olmadan bir parçanın 3D modelini oluşturmak için daha popüler bir yöntem haline geliyor.

Referanslarımız


Başa Dön